Menu
Winkelwagen

Verzendinformatie

Verzendinformatie huisdierenspeciaalzaak.com, treponti.nl, jean-peau.nl, kvv-shop.nl

Na het bevestigen van uw bestelling, volgt de betaling. Deze wordt bevestigd via een email naar de op u opgegeven adresgegevens of dit is gelukt. Krijgt u geen bericht neem dan contact met ons op het kan zijn dat u bestelling dan niet goed is doorgekomen of geannuleerd omdat de betaling te lang duurt of de bank niet ondersteund word.
Uw bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk verzonden na het ontvangen van uw betaling. Indien besteld voor 15 uur, streven wij er naar uw bestelling dezelfde dag te verzenden. Bestellingen geplaatst op vrijdag tussen 15:00 en maandag 15:00 worden op maandag verzonden. Voor Belgie en andere landen is de levertijd gemiddeld 5 tot 10 werkdagen.
Indien een model, maat of product niet op voorraad is, nemen wij contact met u op.
Bij retourzendingen altijd de meegeleverde retour-kaart invullen, óf een briefje met notitie waarom het retour gestuurd word; bijvoorbeeld omruilen, kwaliteit, of creditering.
Retourneren en bijhorende kosten zijn altijd voor de ontvanger, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verzenden van een nieuw product als gevolg van een eerdere bestelling ( ruilen, maat, kleur enz) nemen wij de verzendkosten op ons.    
Retourneren kan via de door u ontvangen verpakking, als ook in elk ander wettelijk aangestelde verzend mogelijkheid.  Eventueel gemaakte retour kosten, welke uitgekeerd zouden moeten worden, kunnen nooit meer bedragen als de door ons gebruikte frankering voor dat product. ( wij verzenden poststukken en enveloppen. Vrijwel nooit pakketten.)
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen in de winkel op 0318-512965, of via de email info@huisdierenspeciaalzaak.com, info@jean-peau.nl.
 

After confirming your order, payment will follow. This is confirmed via an email to the address provided on you or this has been successful. If you do not receive a message, please contact us. It may be that your order has not been processed or canceled because the payment is taking too long or the bank is not supported. Your ordered items will be sent as soon as possible after receiving your payment. If ordered before 3 pm, we aim to ship your order the same day. Orders placed on Friday between 3:00 PM and 3:00 PM Monday will be shipped on Monday. For Belgium and other countries the delivery time is on average 5 to 10 working days. If a model, size or product is not in stock, we will contact you.

For return shipments always fill in the supplied return card, or a note with a note about why the return is being sent; for example, exchange, quality, or credit.

Returns and associated costs are always for the recipient, unless otherwise agreed. When sending a new product as a result of an earlier order (exchange, size, color, etc.), we assume the shipping costs.

You can return via the packaging you received, as well as in any other legally designated shipping option. Any return costs incurred, which should be paid out, can never be more than the postage used by us for that product. (We send mail items and envelopes. Almost never packages.)

If you have any questions regarding the above information, please do not hesitate to contact us in the store at 0318-512965, or via email info@huisdierenspeciaalzaak.com, info@jean-peau.nl.